Avalark BEKVÄM

Strategi

Avalark BEKVÄM

Information
Avalark BEKVÄM
En lite enklare strategi för dig som som inte vill placera om lika ofta, men som ändå vill ha möjlighet till en bra långsiktig avkastning.

Jämför ett fåtal fondkategorier med fokus på Sverige och skickar en signal till dig när en ny fondkategori anses vara mest fördelaktig. Tanken är att man alltid investerar i den fondkategori som anses vara bäst. Då ett mindre antal fondkategorier bevakas så kommer färre signaler att skickas.

Om samtliga fondkategorier har en nedåtgående trend så väljer Avalark BEKVÄM att sälja av allt innehav och stå utanför marknaden.

Utveckling
7.01%
83.79%
223.89%
404.57%
3.38%
Sharpekvot
3 år
0.93
5 år
1.00
10 år
0.95
15 år
0.85
Aktivitetsnivå
Signal ungefär två gånger per år.
Risknivå / SRRI
Medelhög risk

Historisk utveckling

Här kan du jämföra den historiska utvecklingen med andra index samt med Avalarks olika strategipaket. Notera att alla index har justerats till Svenska kronor.
Jämför index
OMXS30
SP500
NIKKEI225
HSCEI
DJEMI
DJGI
STIBOR
SEGVB5
OMXSCSEGI
SHBCI
 
Jämför strategier
Avalark OPTIMAL
Avalark BALANSERAD
Avalark BEKVÄM

Historisk utveckling

PeriodUtveckling
I år7.01%
1 vecka-1.34%
1 månad2.46%
3 månader2.58%
6 månader6.98%
1 år3.38%
3 år43.40%
5 år83.79%
10 år223.89%
15 år404.57%
Utveckling
Utvecklingen i procent för den specifika tidsperioden.

SRRI

Riskvärden

36 mån5 år10 år15 år
Sharpekvot0.931.000.950.85
Risk12.3513.3812.4711.96
SRRI
(Synthetic Risk and Reward Indicator) är en indikator mellan 1 och 7 som visar hur avkastningen har varierat historiskt över dom senaste 5 åren. Låga värden indikerar en lägre risk mellan högre värden indikerar en högre risk.
Sharpkvot
Sharpekvoten visar historisk avkastning delat med risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Värdet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt.
Risk
Riskvärdet visar hur mycket den historiska avkastningen har varierat. Ju högre riskvärde desto större har variationen varit. Värdet beräknas som avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt.

Bevakade fondkategorier

Avalark bevakar ett antal nationella och globala aktieindex samt långa och korta räntefonder. Dom index och räntor som vi analyserar har vi valt att generalisera till ett antal kategorier av indexfonder och räntefonder. Dom index och relaterade fondkategorier som ingår i Avalark BEKVÄM kan du se här:
Index Fondkategori Valuta
OMX Stockholm 30 Svenska indexfonder SEK
Penningmarknadsfonder Penningmarknadsfonder SEK
Långa Räntefonder Långa räntefonder SEK
OMX Small Cap Sweden GI Svenska Småbolag Indexfonder SEK