Så fungerar det

AVALARK är en digital tjänst som säger till när det är dags att byta fonder i ditt sparande. När sa någon till dig att byta fonder i tid senast?
Så här gör du
  1. Välj ett av våra färdiga strategipaket utifrån den risk- och aktivitetsnivå som passar dig. Du kan byta strategipaket när du vill!
  2. Luta dig tillbaka! Alla fondkategorier som ingår i ditt strategipaket analyseras nu varje dag av Avalark och jämförs mot varandra.
  3. När en ny fondkategori verkar mer lämplig för ditt valda strategipaket så skickas omedelbart en signal via mail till dig.  
  4. Du väljer själv om du vill byta fonder. Vi har listat ett antal olika fonder för varje fondkategori direkt på vår hemsida. Det är bara att välja!
Vadå strategipaket?

Ett strategipaket hos oss betyder att vi jämför förutsättningarna för ett antal utvalda fondkategorier mot varandra och rangordnar dem enligt Avalarks unika styrkeindikator som vi också kallar Avalark Score. Några exempel på fondkategorier är globala indexfonder, svenska indexfonder samt räntefonder. Vi har valt att sätta samman tre olika paket som skiljer sig åt med avseende på risknivå och hur ofta du behöver byta fonder i ditt sparande:

  • Avalark OPTIMAL -  Jämför samtliga fondkategorier som Skylark bevakar och skickar en signal till dig när en ny fondkategori anses vara mest fördelaktig av alla.
  • Avalark BEKVÄM - Fungerar precis som Avalark Optimal, men här har vi begränsat urvalet av fondkategorier till ett mindre antal mogna marknader. Detta medför att det kommer att gå längre tid mellan signalerna och du behöver alltså inte byta fonder lika ofta.
  • Avalark BALANSERAD - Jämför samtliga fondkategorier som Avalark bevakar, men skickar bara ut en signal när en ny fondkategori har kvalat in på top-5 enligt Avalarks styrkeindikator. Genom att placera i flera fondkategorier samtidigt så sprider du riskerna! 
Hur jämför ni egentligen olika fondkategorier mot varandra?

Avalark tillhandahåller en unik styrkeindikator som gör det möjligt att jämföra trender mellan olika finansiella instrument . Skylarkindikatorn som vi kallar Avalark Score går från minus 7 till plus 7. Ju högre värde desto tydligare och starkare trend i marknaden!  Mer om vår Avalark Score kan du läsa om under Om tekniken.

Vi har applicerat Avalarks algoritmer på ett antal nationella och globala aktieindex samt långa och korta räntefonder och räknar ut deras Avalark Score på dagsbasis. På så sätt så kan vi jämföra dom dominerande trenderna på världsmarknaden mot varandra och göra en kvalificerad gissning var det för tillfället är bäst att investera. Vi har valt att generalisera dom index och räntor som vi analyserar till ett antal kategorier av indexfonder och räntefonder. Indexfonder strävar efter att följa ett specifikt aktieindex. Därför är vi ganska säkra på att indexfonder i samma kategorier som vi bevakar kommer att ha en liknande uveckling.

När kommer det en signal och vad gör jag då?

När Avalark anser att en ny fondkategori har tagit över som bästa val, för Avalark OPTIMAL eller Avalark BEKVÄM, eller när en ny fondkategori har kvalat in på top-5 för Avalark BALANSERAD, så skickas omedelbart ett mail till dig om detta.

Det är alltid du själv som väljer hur du vill agera, men om du vill följa Avalarks val får du även information om fonder som finns tillgängliga för varje fondkategori. Du kan använda den här information om du vill byta fonder hos din bank, mäklare eller inom ramen för det svenska premiepensionssystemet (PPM).

Vilka fondkategorier ingår i bevakningen?

Avalark bevakar för närvarande 7 olika aktieindex, penningmarknadsfonder samt långa räntefonder (*). Det finns självklart andra index som vi skulle kunna bevaka men vi har valt nedanstående index som representiva för våra utvalda marknader. 

(*) Notera att eftersom det inte finns några Svenska kortränteindex eller  långränteindex med tillräcklig historik så har vi på Skylark skapat en simulerad penningmarknadsfond och en simulerad långräntefond som referens baserad på utvecklingen hos 3-månaders referensräntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) 3M och Svenska Stadsobligationer med 5 års löptid.

Index Fondkategori Valuta
Dow Jones Global Emerging Index Tillväxtmarknadsfonder USD
Dow Jones Global Index Globala indexfonder USD
Hang Seng China Enterprises Index Kinesiska indexfonder HKD
Långa Räntefonder Långa räntefonder SEK
NIKKEI 225 Japanska indexfonder JPY
OMX Small Cap Sweden GI Svenska Småbolag Indexfonder SEK
OMX Stockholm 30 Svenska indexfonder SEK
Penningmarknadsfonder Penningmarknadsfonder SEK
Råvaror Råvaruindex USD
S&P 500 Indexfonder USA USD
Luta dig tillbaka och vänta på nästa signal från Avalark!