SEGVB5

Långa Räntefonder

Långa räntefonder, eller obligationsfonder, placerar i räntebärande värdepapper med löptider längre än ett år.

Eftersom det inte finns några Svenska långränteindex med tillräcklig historik så har vi på Skylark Trader skapat en simulerad långräntefond som referens baserad på Svenska Stadsobligationer med 5 års löptid.

Vänligen för att se nuvarande signalstyrka för detta index.

Om du inte har ett konto,

Populära fonder

Det går inte att investera direkt i Långa Räntefonder då detta bara är ett index. Det finns dock indexfonder som följer antingen Långa Räntefonder eller andra liknande index på samma marknad. Vi har samlat några av dom vanligaste här. Tänk på att inte alla marknadsplatser tillhandahåller alla dom fonder som vi har listat och att utvecklingen för dessa fonder kan skilja sig jämfört med Långa Räntefonder.
Namn Avgift PPM-nummer
AMF Räntefond Lång 0.10% 574293
Öhman Obligationsfond A 0.12% 534800
Danske Invest Sverige Ränta 0.39% 901603
Ålandsbanken Obligation Sverige 0.40% 203471
Carnegie Obligationsfond 0.40% 178335
Swedbank Robur Ethica Obligation 0.40% 677534
Länsförsäkringar Lång Räntefond A 0.50% 242081
SEB Obligationsfond 0.50% Ingen PPM tillgänglig.
Danske Invest Horisont Ränta 0.60% 732487
Skandia Kapitalmarknadsfond 0.60% 726117
Nordea Obligationsfond icke-utd 0.65% 648964

Historisk utveckling

Här kan du jämföra den historiska utvecklingen med andra index samt med Avalarks olika strategipaket. Notera att alla index har justerats till Svenska kronor.
Jämför index
OMXS30
SP500
NIKKEI225
HSCEI
DJEMI
DJGI
STIBOR
SEGVB5
OMXSCSEGI
SHBCI
 
Jämför strategier
Avalark OPTIMAL
Avalark BALANSERAD
Avalark BEKVÄM

Historisk utveckling

Period+ / - %
I år1.69%
1 vecka-0.13%
1 månad-0.16%
3 månader0.46%
6 månader1.67%
1 år1.41%
3 år-0.61%
5 år7.05%
10 år27.75%
15 år62.61%
+ / - %
Historiska ökning eller minskning i procent.

Riskvärden

36 mån5 år10 år15 år
Sharpekvot0.080.680.600.51
Risk2.282.453.173.74
Sharpekvot
Sharpekvoten visar historisk avkastning delat med risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Värdet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt.
Risk
Riskvärdet visar hur mycket den historiska avkastningen har varierat. Ju högre riskvärde desto större har variationen varit. Värdet beräknas som avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt.

Övriga fondkategorier

Klicka på någon av dom andra fondkategorierna om du vill ha mer information, exempelvis historisk utveckling och jämförelse mot våra strategier.