Varför har ni valutajusterat era index?

När man investerar i aktiefonder, t.ex. indexfonder, på en en annan geografisk marknad än sitt hemland som handlar i en annan valuta så betyder det att aktierna på den marknaden handlas i den landsspecifika valutan. Utvecklingen för fonden kommer alltså inte bara att bero på hur aktierna som ingår i fonden presterar lokalt utan även på hur valutakursen förändras, t.ex. amerikanska dollar mot svenska kronor för fonder i USA, eller Japanska Yen mot svenska kronor för Japanska fonder. Vissa fonder kompenserar för detta på olika sätt, men långt ifrån alla. För att ge en rättvis bild över hur olika index verkligen avkastar för dig som är kund i Sverige så har vi därför räknat om utvecklingen för dom index som vi övervakar till motsvarande utveckling i Svenska kronor.