Vad är SRRI?

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) är en indikator mellan 1 och 7 som visar hur avkastningen har varierat historiskt över dom senaste 5 åren. Låga värden indikerar en lägre risk medan högre värden indikerar en högre risk. Värdet är baserat på historisk volatilitet (standardavvikelsen) beräknat veckovis över 5 år och sedan omräknat till årstakt. Den historiska volatiliteten har delats in i bestämda intervall av CESR (Committee of European Securities Regulators), vilket därefter ger själva SRRI-klassningen