Vad är ett aktieindex?

Aktieindex är ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier. Man talar ofta om att börsen stiger eller sjunker, vad man egentligen menar är att ett visst index stiger eller sjunker. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla underliggande aktier har ökat. Ett vanligt index i Sverige är OMXS30, som väger samman utvecklingen i de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

Det finns många företag som tillhandahåller aktieindex i världen till exempel Nasdaq OMX Group, Bloomberg, Standard & Poor, MSCI o.s.v.