Vad är en räntefond?

En räntefond är en fond som placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper. Exempel på räntebärande värdepapper är obligationer och statsskuldsväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i.En kort räntefond (penningmarknadsfond) investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på mindre än ett år och en lång räntefond (obligationsfond) investerar på löptider mer än ett år.

Utvecklingen hos en räntefond ska man inte förväxla med hur man får "ränta" på sitt bankkonto. Eftersom räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med en fast löptid, t.ex. 5 år, så innebär det att värdet för underliggande värdepapper kommer att förändras med hur räntan utvecklas över tid. Värdeutvecklingen hos räntefonder kan alltså gå både upp och ned. Generellt så brukar dock räntefonder klassas som relativt låg risk jämfört med t.ex. aktiefonder.

Avkastningen beror på ränteutvecklingen i samhället. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och omvänt.