Vad är en indexfond?

Indexfonder är ett specialfall av aktiefonder där strategin är att följa utvecklingen hos ett specifikt index t.ex. OMXS30. Innehavet hos en aktieindexfond består av de aktier som ingår i indexet och med samma fördelning. Eftersom investeringsstrategin hos en indexfond är att blint följa fördelningen hos sitt index så behövs det ingen aktiv förvaltning av fonden. Man brukar därför säga att indexfonder är passivt förvaltade. Det betyder att avgiften hos indexfonder generellt brukar vara betydligt lägre än aktivt förvaltade fonder.