Vad är en fondkategori?

Fondutbudet kan delas in olika kategorier. Vanligtvis refererar man till tre huvudkategorier: Aktiefonder, hedgefonder och räntefonder. Aktiefonder kan vidare delas in i en rad underkategorier t.ex. branschfonder, globalfonder, Europafonder, Sverigefonder, Nordenfonder och så vidare. Generellt klassas fonder som har liknande investeringsinriktning i samma kategori baserat på fondens innehav av värdepapper. Morningstar delar t.ex. in fonderna i över 170 olika kategorier.