Hur skiljer sig Avalark mot tjänster som har automatisk förvaltning?

Hos Avalark är det du själv som får byta innehav i ditt sparande baserat på våra signaler.

I och med det slipper du eventuella förvaltningskostnader som andra tjänster har. På lång sikt så kan dessa avgifter äta upp en stor del av din potentiella vinst.

Du har dessutom friheten att applicera Avalark på vilket sparande som helst t.ex. premiepensionsparande.

Den möjligheten har du inte om du använder dig av en tjänst för automatisk förvaltning.