Hur fungerar era algoritmer?

Skylarks algoritmer bygger på teorier från adaptiv signalbehandling, regressionsanalys, klusteranalys samt matematisk analys. Ett antal av Skylarks komponenter är egenutvecklade, men dessa är noggrant verifierade antingen analytiskt eller genom simuleringar utförda på syntetisk data med känd karaktäristik.

Vi har valt att hemlighålla vissa delar av Skylarks algoritmer i konkurrenssyfte, så därför kan vi tyvärr inte gå in i detalj på hur alla delar fungerar. Kort sagt kan man säga att Skylarks unika signalstyrka är en sammansatt nyckelindikator som väger samman en antal underliggande indikatorer såsom förväntad avkastningsnivå, långsiktighet i detekterade trender, och graden av slumpmässighet i marknaden.

Mer om detta kan du läsa om under "Om tekniken".