Vi gör det enkelt att
spara rätt

Vi säger till när det är dags att byta fonder i ditt sparande. Du får ett mail som talar om vilken fond det för tillfället är bäst att välja. Du följer Avalarks val och sedan inväntar du nästa signal. Kan användas på ditt befintliga sparande hos Pensionsmyndigheten.

100.000 kr.
10 år
Förväntat värde efter 10 år
474.442
Med Avalark Optimal

Så har vi har räknat

Avalarks prognosutfall är en statistik modell som visar hypotetisk utveckling för Avalarks strategier för medianutfallet över tid. Det betyder att det är 50% chans att utvecklingen blir bättre än det prognostiserade utfallet som anges som slutvärde för den angivna tidsperioden. Det faktiska utfallet vid investering kommer att variera bl.a. beroende på marknadsutveckling, fondavgifter, skatter och tidpunkten för investering. Observera att utfallet kan avvika markant från prognosen.

Beräkningen genomförs genom att vi först beräknar förväntad långsiktig genomsnittlig avkastning och risk för Avalarks strategier baserat på 15 års historik. För att resultatet ska vara jämförbart över tid så har vi därefter justerat ned den genomsnittliga avkastningen med förväntad inflation. På lång sikt så antar vi att den förväntade inflationen ligger på 2% per år. Eftersom Avalarks strategier inte bygger på utvecklingen hos specifika fonder, utan är baserad på utvecklingen hos dom index som ingår i analysen så har vi slutligen valt att justera ned den genomsnittliga avkastningen med ytterligare 0,90 %.

Det har vi gjort för att ge en någorlunda rättvis bild av vad avkastningen skulle kunna bli när man tar med fondavgifter i beräkningarna. Avgifterna för dom fonder som listas per fondkategori hos oss varierar, men vi har valt 0,90% i vårt prognosutfall eftersom det representerar den högsta fondavgiften som finns i våra listor. På så sätt kan vi vara säkra på att du som kund i alla fall inte kommer att behöva betala en dyrare avgift än vad som antas i vår prognos.

Sedan genomför vi 10 000 Monte Carlo simuleringar av det förväntade utfallet där utvecklingen av portföljen förväntas följa en geometrisk Brownsk rörelse. Utfallet följer en lognormal prisfördelning och från denna uppskattade fördelning har vi räknat fram 50% percentilen, det vill säga medianutfallet. All investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och det är inte säkert att du får tillbaka det det investerade kapitalet.

Alla kan vara med

Som kund hos oss spelar det ingen roll om du är nybörjare eller proffs. Vår tjänst är så enkel att alla kan använda den! Vi uppdaterar dig bara när det behövs och med rätt information. Vår tjänst är enkel rakt igenom så att du snabbt kan fatta rätt beslut.

Bra resultat

Som kund till Avalark så har du en bättre chans att undvika nästa nedgång på börsen. På så sätt får du en långsiktigt bättre avkastning. Avalark är helt enkelt en stabil och beprövad lösning som hjälpar dig fatta rätt beslut. När sa någon till dig att byta fonder i tid senast?

Vad säger vår användare?

"Bra med tips på marknader då många fonder är lokala"
Christian Jürgensen
Grafiker
"Tjänsten är enkel, tydlig samt fungerar bra som ett bra komplement till egen analys"
Marie Söderström
Säljare
"Tydliga signaler om vilken marknad som går bäst och jag vet vilka fonder som är tänkbara investeringar, helt perfekt"
Hans Jönsson
Systemutvecklare
"Skylark är enkelt och lättförståeligt och ger information om var jag kan göra mina investeringar"
Per Svensson
Egen företagare

Så fungerar AVALARK

Det är enkelt att använda Avalark. När du är inloggad får du en tydlig översikt och du ser snabbt vad kan göra. Du ser också utvecklingen för din valda strategi samt utvecklingen från senaste fondbytet.

Flytta markören över cirklarna för mer information

Här hittar du PPM-numret som du använder vid fondbyte hos Pensionsmyndigheten.
Här ser du om fonden finns tillgänglig hos Avanza.
Här visas utvecklingen för den valde strategin.
Här visas utvecklingen för den valda strategin från senaste signal.
Här kan du byta till en annan strategi.
Här visas AVALARKs nuvarande val.
Här kan du hitta fler relaterade fonder för Avalarks nuvarande val.

AVALARK + Pensionsmyndigheten = Bättre pension

Sällan ser man att två saker går så bra ihop som Avalark och Pensionsmyndigheten. Det går utmärkt att använda Avalark för din premiepension hos Pensionsmyndigheten. Det är faktisk så att Avalark är som gjort för detta. Våra prenumerationer och relaterade fonder listas med PPM-nummer som du direkt kan byta till via "Min Sida" hos pensionsmyndigheten på få minuter.

Mera information

Vi gillar även annat sparande!

Oavsett om du sparar via - Avanza, Nordnet, Nordea eller SEB eller andra banker så kan Avalark ge dig ett rejält förbättrat sparande. Du kan välja att använda Avalark till pensionssparande, privat fondsparande eller som second opinion till den egen analys du gör innan en investering i aktier. Avalark är helt enkelt en stabil och beprövad lösning som hjälpar dig fatta rätt beslut för ditt sparande.

Välj ett av Avalarks strategipaket som passar dig!

Hur ofta är du beredd att byta fonder och vilken risk vill du ta? 

Avalark BEKVÄM
En lite enklare strategi för dig som som inte vill placera om lika ofta, men som ändå vill ha möjlighet till en bra långsiktig avkastning.
Avalark BALANSERAD
Passar dig som vill vara aktiv och som vill sprida risken på flera fondkategorier, men ändå få en bra avkasting.
Avalark OPTIMAL
Passar dig som vill vara ganska aktiv och som vill få bästa möjliga avkastning på lång sikt.